Idé

Vi ska genom det hjärtligt goda bidra till ett hållbart samhälle. alt Vi ska genom det goda bidra till ett hållbart samhälle.

Vision

Carl von Linné var nyfiken, nytänkande och nyskapande. I samma anda ska ta vi fram produkter som ger mervärde för våra samarbetspartners. Vi ska även bidra ekonomiskt till ett hållbart samhälle genom att stödja forskning kring miljön och naturen.

Det goda

Vår grundfilosofi är att vi alltid ska sätta det goda i första hand, både när det gäller val av produkter och samarbetspartners. Eller som Carl von Linné själv sa: ”Gör gott och var glad!” (alt. ”Gör vad ditt hjärta lyster. Till det du har lust, har du lycka.”)

Linné Kakan

Linné Kakan

Välkommen till Linnégruppen i Småland AB


Drottninghjärta- mördegsbakad produkt fylld med lika del vaniljkräm och drottningsylt. Drottningsylten är en blandning av blåbär och hallon


Bolagets verksamhet består i att sälja varor under varumärket Linné. Bolagets vision är

 

  • Erbjuda marknaden produkter av hög kvalité och samtidigt hjälpa forskningen i Östersjöområdet
  • För varje såld produkt ska medel avsättas till förmån för Linné Baltic Found
  • Produkter som bär varumärket Linné ska genomsyras av kvalité. Recepten ska vara väl avvägda och får absolut inte innehålla några som helst kända skadliga ämnen. Produkter under varumärket Linné ska i varje enskild varugrupp tillhöra produkter som är i toppskiktet av försäljningen. Produkterna ska i möjligaste mån närproduceras.
  • Produkterna ska vara innovativa och nydanande. Vidare ska produkterna klara granskning utifrån spårbarhet, innehållsdeklaration, etik och moral ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Linnés varor ska i första hand finnas tillgängliga i dagligvarubutiker.
  • Ambitionen med varje enskild artikel är att den ska förtjäna sin plats i hyllan.

801