Linné Baltic Found

Linné Baltic Found ( LBF )

Symbolen för forskning Miljö Östersjön

Linnénålen är designad av Monica Backström, pistill och förgylld mässing och ståndare i försilvrad mässing. Nålarna kan bäras tillsammans eller var för sig. De två nålarna är symboler för såväl miljö som växande med Carl von Linné som budbärare. Nålen togs fram i samarbete med Linnéjubileumet 2007. Nålen kan köpas till förmån för miljö Östersjön och där allt överskott går till fonden Linné Baltic Found ( LBF ).

Fondens inriktning.

Forskning, utveckling och konkreta åtgärder för Östersjöns kustmiljö. För gåva och bidrag till Linnné Baltic Found kan du använda
Bankgironummer 5264-5181
Ölands Bank


ÖSTERSJÖMILJÖ

Forskning om miljöproblem samt åtgärders effekter.

Man vet idag ungefär vilka de största hoten mot Östersjön är: övergödning, utsläpp av giftiga ämnen, förstörelse av livsmiljöer ( hot mot den biologiska mångfalden ) och överutnyttjande av resurser ( till exempel fisket ). Det finns dock ingen konsensus kring vilka som är de viktigaste och effektivast åtgärderna för att komma åt problemen. Här skulle fonden kunna stödja forskning kring detta. När det finns begränsade resurser för att rädda Östersjön är det viktigt att veta till exempel vilken typ av jordbruk som är det miljövänligaste, var det släpps ut mest metaller/ organiska gifter/näringsämnen etc.

Trots att man på många platser i Baltikum och Polen inte har reningsverk som här och inte heller lika strikta miljölagar så släpper vi i Sverige och Danmark ut mer övergödande ämnen per capita än i Polen och Baltikum. Forsning behövs kring hur vi ska undvika att utvecklingen leder till mer utsläpp. Troligtvis är våra stora och väldiga industrialiserade jordbruk en viktig orsak till våra stora utsläpp. Sprida information inom Sverige om Östersjöns miljö och förbättringsåtgärder samt stödja internationella kunskapsprojekt. 

Det behövs större satsningar på Östersjöns miljö än vad som görs idag. För att få ett stöd hos allmänheten för detta behövs det information om hur stora och allvarliga problemen faktiskt är och om ad man kan göra åt dessa. Information till allmänheten behövs också för att man ska inse att ens presonliga handlande faktiskt kan få effekter. Man gör skillnad för Östersjön om man använder fosfatfria rengöringsmedel, om man är ansluten till kommunalt avlopp, om man äter sill istället för torsk och om man kör mindre bil. Stödja EU-sanktionerade internationella projekt Cirka 50% av avloppsutsläppen till Östersjön kommer från fem stora floder i Östeuropa. Där har man inte råd att satsa lika mycket som i väst på reningsanläggningar och därför är det nödvändigt att vi som bor rund Östersjön hjälps åt eftersom utsläpen drabbar oss alla. Fonden skulle kunna stödja projekt för fler reningsverk, våtmarker, bättre rening på industrier och miljövänligare bilar.
805